Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt

Tel: 011 28 05 05
e-mail: info@groepmsi.be
Groep MSI staat voor medische-sociale initiatieven van CM Limburg. De activiteiten van alle ondernemingen binnen Groep MSI situeren zich in de sfeer van gezondheid.

Project Zorgmobiel

Het project Zorgmobiel wilde op een toegankelijke en betaalbare manier inspelen op de nood aan zeer kleinschalige en specifieke mobiliteit bij zorgafhankelijke personen in enkele Noord- en Zuid-Limburgse gemeenten.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Voor meer info, klik op het logo