Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt

Tel: 011 28 05 05
e-mail: info@groepmsi.be

Project ZorgmobielHet project Zorgmobiel wilde op een toegankelijke en betaalbare manier inspelen op de nood aan zeer kleinschalige en specifieke mobiliteit bij zorgafhankelijke personen in enkele Noord- en Zuid-Limburgse gemeenten. 
Het betrof hier behoeften aan zowel individueel als collectief vervoer zoals:

Het openbaar vervoer en de klassieke vervoersdiensten (minder mobiele centrales, private taxibedrijven, diensten aangepast vervoer, ...) kunnen deze nood onvoldoende lenigen. Aspecten van beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het aanbod spelen hierin mee. Bovendien zijn de intra- & extramurale sector en de publieke sector (OCMW’s, gemeenten, openbaar vervoer, ...) in het kader van hun eigen opdracht niet bij machte om dit op een financieel verantwoorde wijze te kunnen organiseren. Deze specifieke mobiliteitsbehoefte formuleert zich immers te kleinschalig. Tot slot is de mobiliteitsbehoefte van zorgbehoevende personen te weinig uitgewerkt in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Regering. Het openbaar vervoer bv. biedt geen aangepast antwoord op deze specifieke behoeften.

Zorgmobiel wilde een bedrijfsconcept (mobiliteitsservice) uitwerken dat financieel gezond is.

Conclusie

De uitgevoerde haalbaarheidsstudie wees echter uit dat een exploitatie alleen maar mogelijk was met extra en permanente subsidiëring, die helaas niet voorhanden is in de Vlaamse Gemeenschap noch de Provincie Limburg.
Dit was de voornaamste reden waarom de exploitatie niet is kunnen opstarten.

Presentatie Project Zorgmobiel