groep msi

Privacybeleid

  1. Groep MSI respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

  2. Groep MSI verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen.

  3. Ze beschouwt de door jou verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet langer bewaart dan nodig.

  4. Ze omvat de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's. Je contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

  5. De persoonlijke gegevens die je via deze site meedeelt, worden verwerkt door Groep MSI, en/of door de vennootschap die je hebt geselecteerd.

  6. Je hebt inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door Groep MSI worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen.

  7. Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van je identiteitskaart, naar de webmaster.

  8. Je bezoek aan de site houdt in dat je akkoord gaat met bovenstaande informatie en Groep MSI de toelating geeft om de door jou meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven bepaald.